Opties om lessen te volgen

Lessen volgen bij Pulse Pilates kan met een abonnement of een beurtenkaart.

Proeflessen voor nieuwe deelnemers

Heb je nog niet eerder een les bij Pulse Pilates gevolgd? Dan kun je gebruik maken van een Introkaart of losse proefles.

 • Met een Introkaart kun je 2 weken lang onbeperkt lessen proberen zolang er plaats is in de lessen.
 • Een proefles is 1 maand geldig vanaf de aanschafdatum. Heb je les gevolgd met een losse proefles of een ander product dan kun je geen gebruik meer maken van de Introkaart.

Abonnementen

 • Een doorlopend abonnement betaal je via maandelijkse automatische incasso.
 • Een doorlopend abonnement heeft een minimale duur van 4 maanden.
 • Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk (via e-mail) te gebeuren en is geldig na bevestiging van ontvangst. Deze opzegtermijn gaat in vanaf de eerstvolgende incassodatum.
  Voorbeeld: 
  Je start met een doorlopend abonnement op 1 januari 2024.
  Je wil dat het abonnement stopt na de minimale contractduur van 4 maanden op 30 april 2024.
  Dan zeg je schriftelijk op vóór 1 april.
 • Niet gebruikte beurten/credits kunnen worden doorgeschoven (lees details hieronder). Bij einde van een abonnement komen eventuele openstaande beurten te vervallen.
 • Kun je om medische redenen langer dan 1 week niet deelnemen aan de lessen dan kan jouw abonnement bevroren worden na het tonen van een medisch attest. Neem in zo’n geval meteen contact op. Neem je pas achteraf contact op als je weer wil starten dan kan ik helaas een abonnement niet meer bevriezen.

Abonnement voor 1 les per week (4 lessen per 4 weken)

 • Een niet gebruikte beurt wordt automatisch doorgeschoven naar een volgende periode. Dit gebeurt automatisch tot 2 periodes van 4 weken erna. Om een beurt verder op te laten schuiven neem je contact op.
 • Je krijgt 4 credits voor 4 weken. Er is voor deze constructie gekozen zodat je flexibel jouw beurten kunt inplannen en niet precies 1x per week moet komen.
 • De automatische incasso is per kalendermaand.

Abonnement voor 2 lessen per week (9 lessen per maand)

 • Niet gebruikte beurten worden automatisch doorgeschoven naar een volgende periode. Dit gebeurt automatisch tot 2 maanden erna. Om beurten verder op te laten schuiven neem je contact op.

Abonnement voor onbeperkt lessen volgen

 • Met dit abonnement volg je onbeperkt lessen zolang er plaats is in de lessen.

Beurtenkaarten

10-beurtenkaart

 • Een 10-beurtenkaart is 4 maanden geldig, in geen geval verlengbaar en wordt niet terugbetaald.
 • Na 4 maanden komen eventuele overgebleven beurten te vervallen.
 • De enige uitzondering hierop is als je om medische redenen langer dan 1 week niet kunt deelnemen. Jouw beurtenkaart kan bevroren worden na het tonen van een medisch attest. Neem in zo’n geval meteen contact op. Neem je pas achteraf contact op als je weer wil starten of als je beurtenkaart al verlopen is dan kan ik helaas een beurtenkaart niet meer bevriezen/verlengen.
 • Beurtenkaarten worden ook niet verlengd of terugbetaald in de volgende gevallen:
  • Bij wijziging van het lesrooster. Het lesrooster kan zo nu en dan gewijzigd/geoptimaliseerd worden.
  • Als er door omstandigheden minder lessen lessen zijn, bijvoorbeeld door een feestdag, ziekte van een docent of een vakantieperiode.
  • Als lessen op een andere locatie doorgaan. De lessen gaan door in de StudiOO in Kalmthout (Achterbroeksteenweg 86A). Ik huur deze ruimte per dagdeel en heb weinig/geen controle over de beschikbaarheid. Het kan dus voorkomen dat lessen op een andere locatie binnen een straal van 10 km doorgaan.
  • Als de lessen die je wil boeken al vol zitten.

Losse les

 • Een losse les is geldig tot 1 maand na de aanschafdatum.

Algemene bepalingen abonnementen en beurtenkaarten

 • Alle tarieven zijn inclusief BTW.
 • De tarieven zijn terug te vinden op de website. Deze kunnen ten alle tijde worden aangepast. Bij wijzigingen ontvang je een bericht.
 • Aanmeldingen en betalingen lopen via het reserveringssysteem Trainin.
 • Pulse Pilates behoudt zich het recht voor wijzigingen in het rooster door te voeren. Dit geeft geen recht op terugbetaling of een ander soort compensatie.
 • Het minimum aantal deelnemers voor een les is 2 personen.
 • Als Pulse Pilates i.v.m. vakantie een week gesloten is dan wordt de vervaldatum van jouw beurtenkaart of abonnement aangepast. Dit geldt ook voor langdurige ziekte van de docent.
 • De lessen gaan door in de StudiOO in Kalmthout (Achterbroeksteenweg 86A). Ik huur deze ruimte per dagdeel en heb weinig/geen controle over de beschikbaarheid. Het kan dus voorkomen dat lessen op een andere locatie binnen een straal van 10 km doorgaan. Dit geeft geen recht op terugbetaling of een ander soort compensatie.

Annuleren van geboekte lessen

Heb je een les geboekt en kun je onverhoopt toch niet komen? Annuleer jouw les via Momoyoga. Kostenloos annuleren kan tot 10 uur voor aanvang van de les. Lukt het door onvoorziene omstandigheden niet om op tijd te annuleren? Annuleer dan alsnog via Momoyoga en stuur mij even een berichtje via WhatsApp of e-mail.

Wachtlijst volgeboekte lessen

 • Is een les volgeboekt dan kun je jezelf toevoegen aan de wachtlijst. Komt er een plekje vrij dan wordt je tot 2 uur voor de starttijd van de les automatisch toegevoegd aan de les. Je ontvangt in dat geval een bericht via e-mail.
 • Komt er binnen minder dan 2 uur van tevoren een plekje vrij dan wordt je niet automatisch toegevoegd maar kun je de les nog wel gewoon boeken.
 • Ook voor de wachtlijst dien je je dus af te melden als je toch niet naar de les kunt komen.

Eigen risico & aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Pulse Pilates kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.
 • Pulse Pilates aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan Pulse Pilates, het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, trainingen of verzorgd door Pulse Pilates.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Je bent verplicht om voor de les lichamelijke en/of psychische klachten aan Pulse Pilates door te geven.
 • Meld het bij de docent als je zwanger bent. De oefeningen kunnen dan aangepast worden.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de les. Meld klachten aan de docente vóór de les.
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Tips & huisregels

 • Gelieve op tijd te komen, het liefst 5 à 10 minuten voor de start van de les. Ben je te laat, probeer dan om de andere deelnemers zo weinig mogelijk te storen.
 • Zet je mobiele telefoon op stil of uit!
 • Geen schoenen in de ruimte.
 • Let op hygiëne van lichaam en kleding en doe geen te zware parfums of deodorants op.
 • Eet het best geen zware maaltijden tot 2 à 3 uur voor de aanvang voor de les.

Privacy

Pulse Pilates vindt jouw privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. In de Privacy Voorwaarden wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen.

Pulse Pilates gebruikt persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van haar dienstverlening. Ook worden deze gegevens gebruikt om leden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen of veranderingen. Pulse Pilates zal nooit de persoonlijke gegevens van haar leden ter beschikking stellen of verkopen aan derden. De gegevens die je verstrekt worden door ons veilig bewaard.

Pulse Pilates verstuurt alleen informatie via nieuwsbrieven aan personen die hier toestemming voor hebben gegeven. Heb je je gegevens bij Pulse Pilates achter gelaten dan wordt je ook geïnformeerd over het aanbod en de eventuele wijzigingen. Het is altijd mogelijk je af te melden voor een nieuwsbrief waarvoor je je hebt opgegeven.

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Pulse Pilates verwerkt in te zien. Je kunt deze corrigeren en laten verwijderen, tenzij Pulse Pilates deze rechten niet kan nakomen op grond van een wettelijke verplichting.

Indien Pulse Pilates besluit haar Privacy Voorwaarden te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze voorwaarden. Wij raden je aan om regelmatig het Privacy Voorwaarden terug te lezen, zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Pulse Pilates behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Je zult in dat geval tijdig op de hoogte gebracht worden.